Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Polecamy
NAKLEJKA ZAKAZ PRZEWOZU OSÓB
Szybki podgląd
Netto: 2,24 zł
Brutto: 2,76 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY GPW C8.19.00.08A  ORST
Szybki podgląd
Netto: 123,00 zł
Brutto: 151,29 zł
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY RAK 2,3 S/T  B/WSPOM.
Szybki podgląd
Netto: 162,60 zł
Brutto: 200,00 zł
LAMPA STROBOSKOPOWA POMAR. KOGUT MAGNES + PRZYKR.
Szybki podgląd
Netto: 61,00 zł
Brutto: 75,03 zł
LAMPA OBROTOWA 12V H1 KOGUT
Szybki podgląd
Netto: 130,00 zł
Brutto: 159,90 zł
NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA NA MASZT
Szybki podgląd
Netto: 5,50 zł
Brutto: 6,77 zł

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
wozkiwidlowe-cart.com

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wozkiwidlowe-cart.com przez Firmę Handlowo Usługową CART S.C. Wronkowicz Andrzej Wronkowicz Ewelina, ul. Zaplecze 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292148349, REGON: 276726616, zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Właścicielami ww. firmy jest Andrzej Wronkowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, któremu nadany został NIP: 6290008779 oraz Ewelina Wronkowicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której nadany został NIP: 6292231375.

3. Sklep internetowy www.wozkiwidlowe-cart.com, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. formularze dostępne na stronach wozkiwidlowe-cart.com,

b. adres poczty elektronicznej: fhucart@gmail.com,

c. telefonicznie pod numerem tel. kom. +48 502 247 468.

II. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem:

a. strony sklepu internetowego www.wozkiwidlowe-cart.com,

b. adresu poczty elektronicznej: fhucart@gmail.com,

c. telefonicznie pod numerem +48 502 247 468, wysyłając na potwierdzenie zamówienia wiadomość SMS z danymi do faktury, danymi do wysyłki oraz wykazem zamówionego towaru.

2. Realizacja każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu www.wozkiwidlowe-cart.com rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia a także za pomocą automatycznie wysyłanej wiadomości na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. REALIZACJA:

a. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2. CZAS REALIZACJI:

a. Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby czas realizacji był jak najkrótszy. Jeżeli jest to tylko możliwe, towar wysyłany jest jeszcze w dniu złożenia zamówienia bądź kolejnym dniu roboczym (w przypadku dostępności towaru oraz zamówienia wysyłki z płatnością przy odbiorze). W innych przypadkach (np. braku towaru na stanie), czas realizacji zamówień może wynieść do 7 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu. W przypadku ewentualnej konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany i zostanie poproszony o decyzję na wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji bądź rezygnację z zamówienia. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na dokonanie płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy płatności za zamówione towary (w przypadku przelewu zwykłego), bądź w dniu otrzymania potwierdzenia realizacji płatności w systemie Przelewy24 (w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl). 

b. Termin otrzymania przesyłki równy jest czasowi realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego sklepu.

c. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

d. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. NIEDOSTĘPNOŚĆ TOWARU:

a. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

b. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

4. DOKUMENT SPRZEDAŻY:

a. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, dodawana wraz z listem przewozowym do każdej paczki.

b. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

c. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura VAT nie wymaga podpisu.

5. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH:

a. W przypadku chęci dokonania zmian bądź wycofania zamówienia przez Klienta, należy niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Dokonanie zmiany lub wycofania zamówienia nie jest możliwe po przekazaniu przez Sprzedawcę towaru firmie kurierskiej.

b. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem: fhucart@gmail.com lub telefonicznie pod numerami +48 32 268 57 14 lub +48 502 248 468.

IV. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.wozkiwidlowe-cart.com jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce na stronie „Wysyłka i Płatność”.

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność gotówką przy odbiorze paczki: należność pobiera kurier,

b. przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy przed realizacją zamówienia. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na płatność przelewem przed realizacją zamówienia, termin oczekiwania na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sprzedawcy wynosi 10 dni, liczonych od daty złożenia zamówienia. Jeśli w powyższym terminie środki nie zostaną zaksięgowane, zamówienie zostanie anulowane.

c. automatyczna płatność elektroniczna przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

d. płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy.

VI. REKLAMACJE

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Zapis ten jedynie nie dotyczy towaru, przy którym wyraźnie napisano, że jest to towar używany (w nazwie bądź opisie towaru).

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta (przeważnie jest to 12 lub 24 miesiące).

3. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

4. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
- O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym, w przypadku umów zawartych z Klientem, będącym przedsiębiorcą, pokrywa Sprzedawca.

7. W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub braków powstałych w trakcie transportu Klient przed odebraniem przesyłki od kuriera jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy. O każdym zastrzeżeniu Klient powinien powiadomić nas e-mailem lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia lub faktury w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

8. W przypadku zaistnienia wad towaru, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości producenta, Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy Kodeks cywilny, regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta bądź ze zmian wyglądu wdrożonych przez producenta, nie wpływających na funkcje użytkowe elementu.

10. W przypadku, gdy Klientem jest konsument, zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne.

11. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta, będącego przedsiębiorcą, usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

12. W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu. Towar nie może nosić śladów prób samodzielnej naprawy.

13. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

14. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów, np. zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

15. W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż itd.

VII. ZWROTY I WYMIANY

1. Nabywcy będącemu konsumentem, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy, Nabywca zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: fhucart@gmail.com. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Nabywca otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Nabywca będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Nabywca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Nabywcy będącego konsumentem od Umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Nabywca będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do umów zawartych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827).

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu (http://wozkiwidlowe-cart.com/polityka-prywatnosci-inf-5.html).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

3. Klient, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL 

4. Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5. Wszelkie zdjęcia części zamiennych są zdjęciami poglądowymi - mogą odbiegać od faktycznego wyglądu produktu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2018 r.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wozkiwidlowe-cart.com.

8. Regulamin można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF.

  


Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.

 

....................................

(miejscowość i data)

..........................................................

Imię i nazwisko

..........................................................

(adres zamieszkania)

Telefon:..............................................

E-mail:...............................................

Nr. zam./faktury:.................................

 

Firma Handlowo Usługowa CART S.C.

Wronkowicz Andrzej Wronkowicz Ewelina,

ul. Zaplecze 24

41-303 Dąbrowa Górnicza

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ........................................................................ z dnia ..................... r.
Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

 

....................................................
(podpis składającego oświadczenie)

 

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Informacje
Promocje
Nasz sklep z częściami do wózków widłowych wozkiwidlowe-cart.com oferuje części do wózków widłowych w tym niemieckie części do wózków GPW oraz nowoczesne częsci do wózków RAK. W bogatej ofercie posiadamy części do wózków Balkancar. Najbardziej popularne wśród naszych klientów są wózki widłowe opony, oraz wózki widłowe części. Jeżeli chcesz kupić części wózek WNA WAN to u naskupisz również wózki paletowe części zakrem w niskich cenach. Nasze części GPW sklep internetowy to miejsce dla każdego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zakupów.
Przejdź do panelu Kreator
ZAAKCEPTUJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ZAAKCEPTUJ